Strona główna

Informacja - świadczenia rodzinne

Super User włącz . Opublikowano w Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że:
    • od 1 lipca br. przyjmujemy wnioski elektroniczne,
    • od 1 sierpnia br. przyjmujemy wnioski w formie papierowej, które również można składać drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica
Przyjmowanie klienta w siedzibie MOPS następuje wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach:
    • ŚWIADCZENIA RODZINNE – pok. Nr 1 – w pomieszczeniu do obsługi  przyjmowana będzie jedna osoba,
    • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – pok. Nr 2 -  w pomieszczeniu do obsługi  przyjmowana będzie jedna osoba,
    • ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+) – pok. nr 4 – w pomieszczeniu do obsługi przyjmowana będzie jedna osoba.
Przed wejściem do budynku obowiązuje nałożenie maseczki ochronnej oraz bezwzględna dezynfekcja rąk.
Interesanci wchodzący na teren Ośrodka mogą być poddani procedurze pomiaru temperatury.
W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby (gorączka, kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), osoba nie będzie wpuszczona do pomieszczenia i będzie poproszona o opuszczenie obiektu.
Osoby oczekujące na przyjęcie, oczekują przed wejściem do pomieszczeń, zachowując wyznaczoną odległość między sobą  ( 2 metry).
Zarówno pracownik, jak i klient są zobowiązani użyć maseczki ochronnej (przyłbicy) oraz rękawiczek jednorazowych. Jednorazowe środki ochrony osobistej należy po użyciu wyrzucić do zamykanego kosza na śmieci usytuowanego w pomieszczeniu.
ZACHĘCAMY DO ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW, z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów.
Przypominamy, że świadczenia wychowawcze 500+ są aktualnie przyznane do dnia 31 maja 2021 r.
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) będzie można złożyć:
    • od 1 lutego 2021r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
    • od 1 kwietnia 2021r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.