Witamy w serwisie nidzickiego MOPS
Amicus Bonus - nagroda dla MOPS PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 listopada 2015 14:23

 W dniu 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, wprowadzony nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1996r. Z tej okazji wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge wręczyła 12 listopada br., przyznawane przez wojewodę warmińsko-mazurskiego od dziewięciu lat, statuetki Amicus Bonus.

Nagroda przyznawana jest pracownikom pomocy społecznej i najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.

 

W tym roku, medal oraz list gratulacyjny został przyznany między innymi Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy i  pracownikom Ośrodka za dotychczasowe sukcesy w  obszarze pomocy społecznej oraz pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

DSC_6118

 
Współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PDF Drukuj Email
wtorek, 24 listopada 2015 14:17

9 listopada w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy odbył się panel dyskusyjny poświęcony międzyinstytucjonalnej współpracy w celu przeciwdziałania przemocy domowej.

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz przedstawiciele instytucji pracujących nad zwalczaniem zjawiska przemocy. Do wygłoszenia prelekcji i poprowadzenia dyskusji zaproszony został Błażej Gawroński – dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, biegły Sądu Okręgowego w Olsztynie, wykładowca akademicki.

Główna część spotkania poprzedzona została powitaniem gości i krótkimi wystąpieniami burmistrza Nidzicy – Jacka Kosmali, dyrektor MOPS – Danuty Kamińskiej oraz komendanta KPP w Nidzicy – Witolda Barcikowskiego, którzy podkreślili ważkość problemu zwalczania przemocy oraz konieczność współpracy między wszystkimi zaangażowanymi w zwalczanie zjawiska instytucjami. Po przemówieniach członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego – Edyta Misztal, Agnieszka Szemplińska (MOPS) i Maciej Płoski (KPP), przedstawili prezentację zawierającą: definicję przemocy, opis jej rodzajów i przejawów, charakterystykę cykli przemocy i zjawiska „prania mózgu”. Przedstawione zostały również statystyki występowania zjawiska przemocy domowej i wszczęcia procedury Niebieska Karta (w tym wyroki skazujące, ilość sprawców skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do uczestniczenia w programach korekcyjno – edukacyjnych, ilość osób korzystających z pomocy psychologa lub/i psychiatry) na terenie gminy Nidzica od 2012 roku do teraz. Drugim punktem programu była prezentacja spotu pt. „Nie jesteś sam” przygotowanego przez seniorów z Dziennego Domu Pomocy traktujący o problemie społecznego wykluczenia osób starszych i stosowania wobec nich przemocy ekonomicznej oraz teledysku nidzickiego zespołu Muf do utworu zatytułowanego „Świat zagubiony” (grupa została laureatem konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nidzicki Ośrodek Kultury i parafię Miłosierdzia Bożego w ramach projektu „STOP przemocy w rodzinie”).

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja wygłoszona przez Błażeja Gawrońskiego opisująca prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, uprawnienia i zadania poszczególnych służb oraz metodykę pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, poruszająca problem budowania skutecznej strategii pracy z rodziną od momentu uruchomienia procedury Niebieska Karta do zatrzymania zjawiska przemocy. Pan Gawroński zwrócił również uwagę na fakt, że ofiarę ze sprawcą łączyć mogą nie tylko zależności ekonomiczne, ale i ambiwalentne uczucia. Ofiara z jednej strony nienawidzi swego oprawcy, a z drugiej ma w pamięci uczucie kiedyś ich łączące, to, że jest ojcem/matką ich dzieci. Zjawisko to w znacznej mierze utrudnia ukaranie sprawcy lub podjęcie przez niego terapii. Prelegent zaznaczył również potrzebę przeprowadzania superwizji, czyli pomocy psychologicznej pracownikom instytucji mających codzienny kontakt z przemocowym środowiskiem. Błażej Gawroński zaznaczył również, że rzadko zdarza się tak udana współpraca władz miasta z Zespołem Interdyscyplinarnym jak ma to miejsce w Nidzicy. Na zakończenie uczestnicy spotkania dzielili się pytaniami, wątpliwościami i pomysłami, wymieniali doświadczeniami i wspólnie omawiali problemy.

Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy? Skontaktuj się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” (tel. 22 668 70 00) lub z pracownikiem socjalnym, policjantem dzielnicowym, kuratorem, pedagogiem szkolnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbą zdrowia.

autor: Katarzyna Cichocka
IMG_8823IMG_8830IMG_8833
 
Teledysk - MUFA - Świat zagubiony PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 października 2015 07:00
Mamy przyjemność poinformować Państwa,że w  sieci ukazał się
teledysk nidzickiej grupy MUFA, laureata konkursu muzycznego "Muzyka
przeciw przemocy".
Przypomnijmy, konkurs organizowany był już po raz trzeci przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nidzicy, Nidzicki Ośrodek Kultury i
Parafię Miłosierdzia Bożego w Nidzicy w  ramach realizacji projektu
"STOP  przemocy w rodzinie V" realizowanego przez MOPS.
Konkurs adresowany był do wszystkich wokalistów, raperów, DJ, zespołów
i grup  muzycznych wykonujących szeroko pojętą muzykę pozytywną.
Nagranie miało  promować: miłość, szacunek, tolerancję. Powinna to
być muzyka, która nie toleruje agresji i przemocy,  aspiruje i nastraja
różnego rodzaju pozytywne wartości.
Nagrodą w konkursie było nagranie profesjonalnego teledysku do
zgłoszonego utworu przez ekipę filmową  9LITER FILMY.
Do drugiego etapu przeszły trzy utwory. Internauci zdecydowali,że konkurs
wygrała nidzicka kapela MUFA z utworem "Świat zagubiony".
Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu  klip do utworu naszej
lokalnej grupy muzycznej.
Zapraszamy do oglądania i odsłuchania.
Życzymy przyjemnego odbioru.
Organizatorzy

 

 
Człowiek Integracji Społecznej - VI Edycja PDF Drukuj Email
piątek, 02 października 2015 07:47

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

ogłasza VI edycję konkursu

o nadanie tytułu

„CZŁOWIEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

a)  aktywną postawę i przedsiębiorczość  w działaniach integrujących  
społeczeństwo ;

b)  aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

c)  przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi 
grupami społecznymi;

d)  wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;

e)  działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
postępowania dla innych osób.

 

 

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie  www.mops.nidzica.pl oraz w  sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

 

Zgłoszenia można dostarczać do 30 października 2015 r. do godz. 15.00

 

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Sali Rycerskiej Zamku w  Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wniosek

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

Człowiek dopiero wtedy jest  w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać”

Kard. Stefan Wyszyński

Danuta Kamińska

Dyrektor

MOPS w Nidzicy

 
Nie jesteś sam PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 września 2015 07:50

„NIE JESTEŚ SAM”

SENIORZY PRZECIW PRZEMOCY

Spot telewizyjny przygotowany przez uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy MOPS w Nidzicy w ramach realizacji projektu „STOP przemocy w rodzinie V”.

Udział wzięli:

Jaworska Maria
Kaczyńska Krystyna
Kołodyński Tadeusz
Noga Krystyna

pozostali uczestnicy DDP

 

Scenariusz:
Uczestnicy DDP

 

Reżyseria i montaż:
Fotostudio Kostowski Mariusz

 

Projekt „STOP przemocy w rodzinie V” współfinansowany jest ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ”

 

 

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7