Strona Główna

W związku z tym, że w dniu 11 GRUDNIA 2017r. w miejscowości NIDZICA (inf. dot. miejsca są umieszczone na plakacie)  odbędą się bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwracam się z prośbą o zamieszczenie plakatu informującego o badaniach na stronie internetowej lub wydrukowania i umieszczenia w widocznym miejscu. 
 

Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne badanie (80zł). 
 Nidzica grudzień 2017

POPŻ

Jeśli chcesz pomóc to nie dawaj pieniędzy

20 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej w Nidzicy oraz MOPS w Nidzicy w sprawie sytuacji i wspierania osób bezdomnych w naszej Gminie. Podczas spotkania omówiono takie kwestie jak procedury prawne dotyczące osoby zaginionej, monitorowanie miejsc w których potencjalnie mogą przebywać osoby bezdomne, współpraca instytucji na rzecz osób bezdomnych i akcja informacja „Jak chcesz pomóc to nie dawaj pieniędzy”.

Zbliża się okres w którym zwracamy szczególną uwagę na osoby bezdomne, na ich sytuację. Niektórzy z nas chcą i próbują pomagać osobom bezdomnym. Mamy jednak prośbę. Szanowni Państwo, róbmy to w sposób świadomy, mądry. Nie dawajmy pieniędzy osobom bezdomnym. Jeżeli ktoś prosi o pieniądze na żywność to proszę kupić mu żywność. Będziecie mieć wówczas pewność, że Wasze pieniądze nie zostały przeznaczone na alkohol.

W naszej Gminie odpowiednie służby i instytucje zajmują się osobami bezdomnymi. MOPS w Nidzicy ma zawarte Porozumienia ze Stowarzyszeniami, które prowadzą Domy dla Osób Bezdomnych. Kierujemy tam bezdomnych z naszej gminy- mają tam zapewnione warunki do codziennego funkcjonowania. Jednak wymogiem pobytu w takim Domu jest zakaz spożywania alkoholu. I tu zaczyna się problem, gdyż nie każda z osób chce przestrzegać tych zasad. Niektórzy porzucają „Domy” i wracają do Nidzicy, koczując gdzie się da i żebrząc od mieszkańców pieniądze na alkohol. Niektórzy ludzie nie dają tych pieniędzy, a inni owszem. Za te pieniądze bezdomni kupują sobie alkohol. I tak to błędne koło trwa. A dla nas jest to duży problem, bo nie łatwo jest zapewnić bezpieczeństwo, ochronić zdrowie i życie osób pijanych, nieświadomych tego, że w każdej chwili mogą np. zamarznąć.

Dlatego Szanowni Państwo, pomagajmy, ale z głową, świadomie.

Info: Dyrektor MOPS w Nidzicy

NOWE ŚRODKI-NOWE HORYZONTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, iż w miesiącach marzec-czerwiec 2017r pracownicy socjalni realizowali projekt socjalny „NOWE ŚRODKI-NOWE HORYZONTY”, który był skierowany dla rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego, tzw. „500+” .W ramach projektu beneficjenci, m.in. mieli możliwość zwiększenia swych kompetencji wychowawczych także w zakresie zdrowego stylu życia, zwiększenia swej wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i zagrożeń „chwilówkami”. Zapoznali się z możliwościami korzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz dowiedzieli się o zagrożeniach czekających na nich i ich dzieci w sieci.

nowe

W związku z realizacją niniejszego projektu „NOWE ŚRODKI-NOWE HORYZONTY” bardzo serdecznie dziękujemy:

- Specjalistom prowadzącym bezpłatne zajęcia dla beneficjentów projektu, tj. Dyrektorowi NOK i przedstawicielowi bractwa rycerskiego Panu Pawłowi Bukowskiemu, przedstwicielom banku PKO BP Dyrektorowi Panu Łukaszowi Krzyżanowskiemu i Pani Marcie Szymańskiej, informatykowi Panu Piotrowi Kościjańczuk, pielęgniarce Pani Grażynie Grzebskiej, dzielnicowemu Panu Maciejowi Płoskiemu, oraz przedstwicielom ZHP w Nidzicy a w szczególności Panu Matuszowi Wiejak.

- Sponsorom za udzielenie bezpłatnego wsparcia w realizacji tego projektu: Panu Antoniemu Grochal Presesowi Zarządu Społem, Panu Henrykowi Stypik Prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Panu Jarzemu Czaplickiemu Prezesowi Zakładów Mięsnych w Mławie, Panu Stanisławowi Kępczyk właścicielowi Firmy Handlowo- Usługowej, Panu Adamowi Bernaciak Prezesowi Zarządu Aber w Olsztynie, Państwu Magdalenie i Danielowi Klinickiemu, właścicielom Sklepu Cukierniczego „Magdalenka”

Dyrektor MOPS Nidzica Danuta Kamińska

wraz z koordynatorami projektu

Agnieszką Kowalik i Marią Adamus