Strona główna

eUS mix ost

Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że w dniu 02.04.2021 (piątek) Ośrodek będzie czynny do godziny 12:00

W związku z powrotem obostrzeń w województwie warmińsko – mazurskim polegających na zdalnym nauczaniu w klasach I-III oraz utrzymującej się nauce zdalnej pozostałych klasach Świetlice Środowiskowe i Socjoterapeutyczne wykonują pracę wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość do dnia 14 marca 2021r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że dziś została podjęta decyzja o czasowym ograniczeniu działalności stacjonarnej:

  1. dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu „Senior+”;
  2. środowiskowych domów samopomocy;
  3. warsztatów terapii zajęciowej,

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie od 1 do 14 marca 2021 r.

Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego