Witamy w serwisie nidzickiego MOPS
eWnioski PDF Drukuj Email
czwartek, 04 lutego 2016 11:36
eWnioski

Od 1 stycznia 2016 mogą Państwo złożyć wybrany wniosek drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.

indeks

Lista wniosków obsługiwanych w module eWnioski.

 
Instytucje działąjące na rzecz osób bezbomnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 września 2017 07:06

INFORMACJA
INSTYTUCJE  DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 –
Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 –
Tel. 89 625 02 00, 997 lub 112 z tel. komórkowych

Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15

Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47

Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – 800 165 320 - osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa  warmińsko – mazurskiego.
W przypadku osób bezdomych przebywających w pustostanach, osób starszych, samotnych które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nidzicy.

 
NOWE ŚRODKI - NOWE HORYZONTY PDF Drukuj Email
wtorek, 25 lipca 2017 13:31
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, iż w miesiącach marzec-czerwiec 2017r pracownicy socjalni realizowali projekt socjalny „NOWE ŚRODKI-NOWE HORYZONTY”, który był skierowany dla rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego, tzw. „500+” . W ramach projektu beneficjenci, m.in. mieli możliwość zwiększenia swych kompetencji wychowawczych także w zakresie zdrowego stylu życia, zwiększenia swej wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i zagrożeń „chwilówkami”. Zapoznali się z możliwościami korzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz dowiedzieli się o zagrożeniach czekających na nich i ich dzieci w sieci.
nowe

W związku z realizacją niniejszego projektu „NOWE ŚRODKI-NOWE HORYZONTY” bardzo serdecznie dziękujemy:

- Specjalistom prowadzącym bezpłatne zajęcia dla beneficjentów projektu, tj. Dyrektorowi NOK i przedstawicielowi bractwa rycerskiego Panu Pawłowi Bukowskiemu, przedstwicielom banku PKO BP Dyrektorowi Panu Łukaszowi Krzyżanowskiemu i Pani Marcie Szymańskiej, informatykowi Panu Piotrowi Kościjańczuk, pielęgniarce Pani Grażynie Grzebskiej, dzielnicowemu Panu Maciejowi Płoskiemu, oraz przedstwicielom ZHP w Nidzicy a w szczególności Panu Matuszowi Wiejak.

- Sponsorom za udzielenie bezpłatnego wsparcia w realizacji tego projektu: Panu Antoniemu Grochal Presesowi Zarządu Społem, Panu Henrykowi Stypik Prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Panu Jarzemu Czaplickiemu Prezesowi Zakładów Mięsnych w Mławie, Panu Stanisławowi Kępczyk właścicielowi Firmy Handlowo- Usługowej, Panu Adamowi Bernaciak Prezesowi Zarządu Aber w Olsztynie, Państwu Magdalenie i Danielowi Klinickiemu, właścicielom Sklepu Cukierniczego „Magdalenka”

Dyrektor MOPS Nidzica Danuta Kamińska

wraz z koordynatorami projektu

Agnieszką Kowalik i Marią Adamus

 
Punkt konsultacyjny PDF Drukuj Email
wtorek, 04 lipca 2017 14:09

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, iż od 04.04.2017r. powstał Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, który mieści się na II piętrze budynku MOPS pokój nr 4. Punkt czynny będzie w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00. Dyżury w ramach pracy punktu pełnić będą Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego w Nidzicy, Pracownicy Socjalni oraz Dzielnicowi.

CEL DZIAŁALNOŚCI:


Udzielanie wsparcia w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego – Informacyjnego.


ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

  • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

  • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

  • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

  • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.