Pomosty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w roku 2012-2013 przystąpił do innowacyjnej metody pracy w zakresie interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży w ramach projektu „POMOSTY Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, którego realizatorem był Instytut Badawczo-Szkoleniowy w Olsztynie. Projekt zaadresowany został do Ośrodków Pomocy Społecznej, młodzieży z terenów wiejskich oraz pracowników socjalnych. Innowacyjność projektu polegała na aktywności młodzieży z terenów wiejskich oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży. Celem projektu do którego przystąpił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy było zwiększenie szansy młodzieży na wprowadzeniu zmian w miejscu zamieszkania, poznanie własnych możliwości i zainteresowań oraz dążenie do wspólnego celu przez opracowanie mini projektu. Do pracy w ramach projektu wydelegowano dwóch pracowników socjalnych, którzy pracowali z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym (w wieku 15-24 lata) oraz ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym. Projekt był realizowany w trzech miejscowościach gminy Nidzica: Wólka Orłowska, Bolejny i Żelazno. Realizacja projektu przypadła na okres od lutego do czerwca 2013 roku. W ramach spotkań młodzież miała możliwość miedzy innymi: przejść kursu pierwszej pomocy oraz przejść szkolę przetrwania na dwudniowym obozie w lesie. Głównym założeniem projektu były działanie na rzecz społeczności lokalnej w ramach którego młodzież przygotowała mini projekty w ramach których stworzyła: miejsca na ogniska (Wólka Orłowska, Bolejny), odmalowała grzybek (Bolejny), wyposażyli place zabaw w piaskownice (Wólka Orłowska, Żelazno) oraz stworzyła boisko do siatkówki (Żelazno).

 • DSC00338
 • DSC01533
 • DSC06292
 • DSC06300
 • DSC06315
 • DSC06328
 • DSC06333
 • DSC06365
 • DSC06374
 • DSC06376
 • DSC06391
 • DSC06438
 • DSC06441
 • DSC06462
 • DSC06536
 • DSC09242
 • DSC09246
 • DSCN0114
 • DSCN0135