Dzienny Dom Pomocy w Nidzicy realizuje zadania wg regulaminu organizacyjnego. W placówce odbywają się:

·  spotkania integracyjne,

·  warsztaty (krawieckie, artystyczne, kulinarne, muzyczne i teatralne) 

·  zajęcia dla emerytów i rencistów.

W Dziennym Domu Pomocy realizowane są również usługi obiadowe. Dom zapewnia swoim podopiecznym jeden posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. Koszt obiadu w/g tabeli stanowi kwotę od 4 zł do 7,27 zł (odpłatność za obiad ustalona jest na podstawie Uchwały Rady Miasta). Ponadto, kuchnia przygotowuje zupy z wkładką dla dzieci dożywianych w szkole Podstawowej w Rączkach, Łynie, Napiwodzie oraz kolacje dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nidzicy. Nasza placówka realizuje dożywianie w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach tego programu są przygotowywane i wydawane gorące posiłki dla ludzi bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz dzieci do 7 roku życia, które pozostają na utrzymaniu rodziców a nie uczęszczają do szkoły lub placówki przedszkolnej.