Dzień Pracownika Socjalnego 2015

26 listopada 2015 roku obchodziliśmy już po raz kolejny wzniośle i uroczyście Dzień Pracownika Socjalnego.

Scenariusz uroczystości, w części oficjalnej skupiał się na istocie współpracy. O tym, że naszą pracę wspiera wiele osób, pracownicy instytucji z nami współpracujących, przyjaciele Ośrodka, sąsiedzi, znajomi, sołtysi i rady soleckie, księża, członkowie stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, mieszkańcy. O tym, jak bardzo cieszymy się z tego wsparcia, że dzięki współpracy łatwiej jest wykonywać swoje zadania, realizować swoje obowiązki i dostrzegać coraz lepsze efekty swojej pracy. A efekty tej współpracy coraz częściej są doceniane, zarówno na szczeblu wojewódzkim czy centralnym, o czym może świadczyć np. wynik kilkumiesięcznej kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli pn. „Działania Ośrodków pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej”. Nasz Ośrodek, jako jedyny kontrolowany spośród tego typu ośrodków na terenie kraju uzyskał ocenę pozytywną.

Podczas kolejnej części uroczystości, swoją uwagę w sposób szczególny, chcieliśmy skupić na osobach starszych, na seniorach, którzy odgrywają tak ważną rolę w życiu każdego człowieka, którzy są dla nas bardzo ważni.

Osoby starsze znajdują się w bardzo różnych sytuacjach. Pamiętajmy, że często są One samotne, czują się opuszczone, są schorowane i narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dbajmy o seniorów z naszych rodzin, z naszego sąsiedztwa, o tych bliższych nam i dalszych.

Następnie zaprezentowano Gościom spot pn. Nie jesteś sam o problemach z jakimi często spotykają się osoby starsze, przygotowany przez Seniorów, uczestników Dziennego Domu Pomocy funkcjonującego przy naszym Ośrodku.

Po emisji spotu, krótką prelekcję pn.” Aktywni Seniorzy- współpraca organizacji z instytucjami” w ramach współpracy z Ośrodkiem, wygłosił Pan Stanisław Wiatrowski, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku „Młodzi duchem”.

Po części oficjalnej, przyszedł czas na część artystyczną. W roku bieżącym pozwoliliśmy sobie na odrobinę refleksji przy tekstach Agnieszki Osieckiej- poetki, pisarki, reżyserki, dziennikarki, autorki ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek, skeczy i utworów scenicznych.

Oprawę artystyczną zaprezentowały Panie i Panowie z Dziennego Domu:

Czerwinka Irena, Gumińska Zofia, Jaworska Maria, Krajewska Krystyna, Kulesza Teresa, Malinowska Leokadia, Słomkowska Remigia, Kołodyński Tadeusz, Krajewski Alfred oraz pracownice Ośrodka: Panie Ewelina Bar i Magdalena Wróbel.

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,

ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,

zatacza koło i wraca do nas.” 

Flora Edwards

Tym cytatem wprowadziliśmy Gości do kolejnej części obchodów- uroczystego ogłoszenia wyników oraz wręczenia Statuetki Laureatowi konkursu organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Nidzicy „Człowiek Integracji Społecznej”.

TYTUŁ CZŁOWIEKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ otrzymała Pani Krystyna Łapa.

Kapituła w składzie: Jadwiga Wegierska, Agnieszka Bagińska, Małgorzata Sawicka, Lilla Olszewska, Wojciech Stępień i Marek Kierzkowski postanowiła przyznać szczególne wyróżnienie Pani Ewie Gałka.

W roku bieżącym, miała miejsce wyjątkowa sytuacja. Kapituła Konkursu postanowiła przyznać także Honorowe wyróżnienie Człowieka Integracji Społecznej, śp. Panu Ryszardowi ŻygadłoZa działania przyczyniające się do integracji lokalnej społeczności, szczególnie mieszkańców Rozdroża i okolic.Za postawę, styl bycia, skromność, chęci niesienia bezinteresownej pomocy. Za otwartość i szlachetność, które zmniejszały dystanse między ludźmi, między mieszkańcami. Za wspieranie słabszych i potrzebujących pomocy oraz współpracę z instytucjami na rzecz tych osób.Za bycie „cichym” wzorem do naśladowania”

W życiu przeżywamy i doświadczamy różnych sytuacji, okoliczności, zdarzeń. Nie wszystkie z nich są okazją do świętowania jak ta uroczystość. W ostatnim czasie odeszło od nas trzech Przyjaciół Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy: Ryszard Żygadło, Stanisław Paliński i Kazimierz Łapa. Uczciliśmy pamięć o Nich chwilą ciszy.

 • DSC08172
 • DSC08179
 • DSC08187
 • DSC08192
 • DSC08229
 • DSC08231
 • DSC08234
 • DSC08239
 • DSC08243
 • DSC08246
 • DSC08249
 • DSC08250
 • DSC08258
 • DSC08265
 • DSC08270
 • DSC08272
 • DSC08280
 • DSC08283
 • DSC08292