Dobre praktyki

PROMOCJA DZIAŁAŃ OŚRODKA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W OLSZTYNIE


W dniu 27 czerwca 2012 r. w sali 52 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim - zagadnienia praktyczne".
Celem konferencji było zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami związanymi z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim.
Ponadto w czasie spotkania odbyła się prezentacja dobrych praktyk w ramach której wystąpił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, który w 2011 r. realizował w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ" projekt "STOP Przemocy w Rodzinie!" i w 2012 r. realizuje projekt "STOP Przemocy w Rodzinie II".

 

Promocja działań - prezentacja