W związku z powrotem obostrzeń w województwie warmińsko – mazurskim polegających na zdalnym nauczaniu w klasach I-III oraz utrzymującej się nauce zdalnej pozostałych klasach Świetlice Środowiskowe i Socjoterapeutyczne wykonują pracę wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość do dnia 14 marca 2021r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że dziś została podjęta decyzja o czasowym ograniczeniu działalności stacjonarnej:

  1. dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu „Senior+”;
  2. środowiskowych domów samopomocy;
  3. warsztatów terapii zajęciowej,

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie od 1 do 14 marca 2021 r.

UWAGA !!!

Osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, zainteresowane transportem na szczepienie przeciw Covid-19 proszone są o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 89 625 07 80

WYKAZ TELEFONÓW W MOPS
STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO TELEFON/fax
Dyrektor MOPS Danuta Kamińska 89 752 75 32
89 625 29 14 wew. 19
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA
Stanowisko pracy ds. administracyjnych Dorota Mikłaszewicz 89 625 29 14
KASA
Stanowisko pracy ds. finansowych/ Kasjer Marzanna Kowalczyk 89 625 29 14
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Kierownik działu Agnieszka Szemplińska 89 752 75 34
89 625 29 14 wew.17
Rejon I pracy socjalnej Katarzyna Kowala 89 752 75 22
89 625 29 14 wew.22
Rejon II pracy socjalnej Maria Isko
w zastępstwie Agnieszki Kowalik
89 752 75 22
89 625 29 14 wew. 22
Rejon III pracy socjalnej Edyta Misztal 89 752 75 26
89 625 29 14 wew. 26
Rejon IV pracy socjalnej Maria Adamus-Szcześniak 89 752 75 22
89 625 29 14 wew. 22
Rejon V pracy socjalnej Danuta Gawryś 89 752 75 38
89 625 29 14 wew.14
Rejon VI pracy socjalnej Anna Gołębiewska 89 752 75 26
89 625 29 14 wew.26
Rejon VII pracy socjalnej Klaudia Rzepczyńska 89 752 75 27
89 625 29 14 wew.27
Rejon VIII pracy socjalnej Anna Okraska 89 752 75 27
89 625 29 14 wew. 27
Rejon IX pracy socjalnej Agnieszka Bagińska 89 752 75 38
89 625 29 14 wew. 14
Rejon X pracy socjalnej Maria Schodzińska 89 752 75 31
89 625 29 14 wew.31
Rejon XI pracy socjalnej Eliza Dobies 89 752 75 31
89 625 29 14 wew.31
Asystent Rodziny Zofia Sokołowa 89 752 75 33
89 625 29 14 wew. 33
Stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych Katarzyna Cichocka 89 752 75 21
89 625 29 14 wew.21
Stanowisko pracy w mieszkaniach chronionych Agnieszka Siekierska 501 102 304
DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ
Kierownik działu Magdalena Bruździak 89 752 75 20
89 625 29 14 wew.20
Stanowisko pracy ds. terapii zajęciowej, pracownik socjalny Marzena Dębska 89 752 75 20
89 625 29 14 wew.20
Intendent – magazynier Julita Hinburg 89 752 75 20
89 625 29 14 wew.20
Stanowisko pracy z dziećmi Agnieszka Siekierska 89 752 75 41
89 625 29 14 wew.18
Stanowisko pracy z dziećmi Aleksandra Słodkowska 89 752 75 41
89 625 29 14 wew.18
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Kierownik Działu Katarzyna Kocińska Tel/fax 89 625 26 79
89 625 29 14 wew. 30
Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych Dorota Winnowska 89 752 75 29
89 625 29 14 wew. 29
Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych Justyna Osicka 89 752 75 29
89 625 29 14 wew. 29
Stanowisko pracy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych Małgorzata Kościjańczuk 89 752 75 24
89 625 29 14 wew. 24
Stanowisko pracy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych Małgorzata Bukowska 89 752 75 24
89 625 29 14 wew. 24
Stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych Aneta Majewska 89 752 75 35
89 625 29 14 wew. 35
Stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych Joanna Kowalczyk 89 752 75 35
89 625 29 14 wew. 35
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Kierownik działu Barbara Kucharska 89 752 75 34
89 625 29 14 wew. 17
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr, BHP, PPOŻ. Sławomir Paliński 89 752 75 30
89 625 29 14 wew.12
Stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych Danuta Maluchnik 89 752 75 37
89 625 29 14 wew. 13
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Stanowisko pracy ds. Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii/
Stanowisko pracy w KIS
Jadwiga Węgierska 89 752 75 25
89 625 29 14 wew. 25
Stanowisko pracy ds. biurowych Jan Bartkowski 89 752 75 25
89 625 29 14 wew. 25
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Główna księgowa Iwona Dzierzęcka 89 752 75 36
89 625 29 14 wew. 15
Stanowisko pracy ds. finansowych Magdalena Wróbel 89 752 75 23
89 625 29 14 wew 23
Stanowisko pracy ds. finansowych Monika Żebrowska 89 752 75 23
89 625 29 14 wew 23
Stanowisko pracy ds. finansowych/ płace Aneta Bandurska 89 752 75 30
89 625 29 14 wew.12
Stanowisko pracy ds. finansowych Małgorzata Chudziak 89 752 75 23
89 625 29 14 wew. 23
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Stanowisko pracy ds. informatyczno-administracyjnych Paweł Żelazny 89 752 75 21
89 625 29 14 wew. 21